Tel.číslo:

+421233215783

Email:

info@vipnaramky.sk

Zákaznícky servis:

od Po do Pi: 8:00 - 15:00

Objednávka vzorového balíčka

Pri objednávke nad 80 € bez DPH doprava po SR úplne zadarmo!

Naše produkty

Informácie

TOP produkty

Certifikát

SSL Certificate

Podmienky nákupu

Všeobecné zmluvné podmienky
Ochrana osobných údajov
Všeobecné zmluvné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky

Pokiaľ sa chcete stať zákazníkom alebo aktívnym užívateľom nášho internetového obchodu, prečítajte si pozorne naše zmluvné podmienky a využívajte naše služby iba v prípade, že s nimi súhlasíte a považujete sa nimi za viazané. Tento dokument sa neukladá do spisu, uzatvára sa iba v elektronickej podobe, nemožno ho vyhľadať a neodkazuje na kódex správania.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa fungovania internetového obchodu, objednávania a doručovania nás neváhajte kontaktovať na uvedených kontaktných údajoch!

 

Základné charakteristiky zmluvy je možné definovať nasledovne:

- Popis údajov prevádzkovateľa
- Popis ponuky produktov a služieb, ktoré je možné zakúpiť
- Zaradenie ponúkaných produktov do kategórií
- Popis sortimentu ponúkaných produktov alebo služieb
- Informácie o kategórii ponúkaných produktov
- Popis krokov objednania
- Popis spôsobu platby za objednaný produkt / dodanie
- Informácie a informácie o dodávkach do domu
- Informácie o poplatkoch za doručenie
- Výzva na vyzdvihnutie balíčkov
- Informácie o záruke a záručných podmienkach
- Informácie o práve na odstúpenie od zmluvy
- Informácie o tom, ako uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy
- Informácie o správe dát


Údaje o prevádzkovateľovi
- Názov spoločnosti: WRISTFIELD Europe Kft.
- H-2225 Üllő, Kozma István utca 6. 1.
- H-1185 Budapest, Fráter Loránd utca 18.
- Daňové číslo: 25198845-2-43
- Daňové číslo EÚ: HU25198845
- Registračné číslo spoločnosti: 01-09-205554
- Vydávajúci súd, úrad pre doklady: Pestmegyei Bíróság
- Jazyk zmluvy: maďarčina (zmluvy je možné uzatvárať iba v maďarčine)
- Elektronický kontakt: info@vipnaramky.sk

 

Výrobky a služby, ktoré je možné zakúpiť
Vystavené produkty je možné objednať iba online s doručením domov, ďalej je možné si produkty vyzdvihnúť osobne v našej centrále.

Ponúkané produkty je možné rozdeliť do nasledujúcich kategórií:

- Tyvek náramky
- Vinylové náramky
- Šnúrky na krk a passy
- Textilné náramky
- Silikónové náramky
- Farebné náramky a náramky s čiarovým kódom
- Tričká
- Ostatné produkty
- Rozsvietené párty tyčinky a náramky
- Detské náramky
- Atd

Ceny uvedené pri produktoch nezahŕňajú DPH a nie vždy zahŕňajú náklady na doručenie. Žiadne ďalšie náklady na balenie nebudú účtované!

 

Informácie o objednávke
Pri nákupe je možné sa registrovať. To je praktické, aby ste nabudúce nemuseli zadávať svoje údaje zvlášť, pretože sú uložené pod vašim ID. Pokiaľ sa nechcete registrovať, môžete objednávku zadať aj bez registrácie.

 

Právny status grafických materiálov
Spoločnosť Wristfield Europe Ltd. nie je povinná kontrolovať čistotu grafických materiálov, tj či je jej partner oprávnený používať ním zaslané grafické materiály a logá. Zákazník je výhradne zodpovedný za ich použitie a zbavuje spoločnosť Wristfield Europe Ltd. akejkoľvek zodpovednosti. Grafické materiály spoločnosti Wristfield Europe Ltd. sú majetkom prevádzkovateľa a môžu byť použité iba s jeho písomným súhlasom. Pokiaľ grafický materiál vytvorený prevádzkovateľom porušuje autorské práva na základe grafických prvkov zaslaných klientom, nesie zodpovednosť klient/zákazník.

 

Spracovanie objednávok
Objednávky sa vybavujú v pracovné dni od 9.00 do 16.00 hod. Objednávku je možné zadať aj mimo dobu uvedenú ako doba spracovania objednávky, ale pokiaľ je objednávka zadaná po pracovnej dobe, bude spracovaná nasledujúci deň.

Náš zákaznícky servis Vám vždy telefonicky alebo e-mailom potvrdí, kedy môže Vašu objednávku vybaviť. Obrázky uvedené pri výrobkoch sa môžu líšiť od skutočných, v niektorých prípadoch sú ilustračné. Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za neohlásené zmeny alebo opomenutia v technických špecifikáciách spôsobené dodávateľom alebo z dôvodov mimo jeho kontroly.

 

Pokiaľ ste si objednali výrobky s nápisom zašleme Vám vizuálny návrh pred zahájením výroby. Pred začatím výroby je nutné písomné schválenie vizuálneho návrhu (napr. e-mailom). Oneskorená platba alebo neodsúhlasenie grafického náhľadu môže mať za následok pomerné oneskorenie dodávky!

 

Vyhradzujeme si právo odmietnuť akúkoľvek alebo všetky zadané objednávky bez udania dôvodu. Čiastočné plnenie je možné iba po dohode so zákazníkom! V prípade platby kúpnej ceny výrobku vopred bude čiastka vrátená odosielateľovi. Po odoslaní objednávky systém odošle oznámenie o prijatí objednávky, ktoré nepredstavuje potvrdenie. Zmluvný vzťah vzniká až po potvrdení objednávky.

 

Proces objednávky
1. Vyberte produkt, ktorý chcete objednať, najskôr kliknutím na kategóriu, potom na výrobok a zadajte farby a množstvo, ktoré chcete objednať. Urobte si nápis podľa svojej potreby, zaškrtnutím políčka za množstvom, určite farbu nápisu a upravte grafiku. 3. Kliknite na Kôš, pokračujte v nakupovaní a opakujte kroky 1-2, alebo ak ste dokončili nákup, kliknite na tlačidlo Pokladňa. 4. Vyzdvihnite si balík na Vami uvedenej adrese! Pokiaľ chcete požiadať o doručenie v konkrétny deň, uveďte to do poznámky pri objednávke. 6. Vaša objednávka bude potvrdená telefonicky alebo e-mailom a budú dohodnuté podrobnosti.

O prípadných chybách v prenose dát nás môžete informovať na adrese info@vipnaramky.cz. Uvedenie nesprávneho telefónneho čísla a/alebo e-mailovej adresy alebo plnej e-mailovej schránky môže zabrániť tomu, aby sme dostali Vaše potvrdenie a kontaktovali Vás.

 

Ako zaplatiť za objednaný produkt / doručenie domov
Objednané produkty môžete zaplatiť bankovým prevodom, kreditnou kartou, paypalom alebo na dobierku. Celková čiastka na úhradu bude zahŕňať všetky poplatky na základe zhrnutia objednávky a potvrdzovacieho listu.

Faktúra je súčasťou balíčka. Pred doručením zásielky kuriérom ju prosím skontrolujte, a pokiaľ zistíte akékoľvek poškodenie výrobkov, požiadajte o spísanie protokolu a zásielku nepreberajte. Následné sťažnosti bez nahlásenia nemôžeme prijať!

Ponúkame možnosť zaplatiť hodnotu zásielky vopred, v takom prípade je poplatok za doručenie nižší.

 

Doručenie domov, informácie
Objednávky z nášho internetového obchodu vybavuje General Logistics System, Fedex alebo zmluvná kuriérska služba našej spoločnosti. Balíčky sú doručované v pracovné dni medzi 8:00 a 17:00. Pokiaľ v tomto období nie ste doma, je vhodné zadať ako doručovaciu adresu svoju pracovnú adresu (pokiaľ je to možné). Kuriérska služba sa pokúsi o doručenie dvakrát, zákazníkovi budú účtované náklady na doručenie neprijatých balíkov. Upozorňujeme našich partnerov, že kuriérska služba je považovaná za 3. stranu, takže nenesieme zodpovednosť za prípadné oneskorenie tým spôsobené.

 

Ceny za doručenie domov
Aktuálne sadzby nájdete na stránke Informácie o platbe a doprave.

 

Prevzatie balíka
Pokiaľ ste si zvolili dobierku, objednajte si požadované produkty iba v prípade, že ste schopní zaplatiť kuriérovi pri prevzatí zásielky! V prípade vrátených zásielok, ktoré neboli prijaté, budú zákazníkovi účtované náklady na spätné zaslanie a zásielku budeme môcť znovu zaslať iba v prípade, že bude zaplatená vopred! Vezmite prosím na vedomie, že poplatok za doručenie v plnej výške (v prípade náramkov s nápismi) za odoslané zásielky, ktoré neboli doručené vinou zákazníka, bude účtovaný zákazníkovi, ktorý je povinný zaplatiť plnú cenu.

 

Záruka
Na výrobky sa vzťahuje záručná doba 2 roky, pokiaľ sú skladované pri teplote od 5 do 24 stupňov Celzia. V prípade chybných výrobkov ich prosím po predchádzajúcom upozornení vráťte do našej centrály. Pre ďalšie informácie kontaktujte náš zákaznícky servis.

 

Zrušenie objednávky
Objednávku môžete zrušiť písomne. Zrušenie objednávky s jedinečným nápisom je možné iba pred začatím výroby. Po obdržaní potvrdenia a začatí výroby nie je možné pri výrobkoch na zákazku odstúpiť od zmluvy alebo ju zrušiť.

V prípade, že je nutné objednávku zrušiť, musí byť žiadosť podaná písomne na kontaktné údaje nášho zákazníckeho servisu.

 

Právo na odstúpenie od zmluvy
Spotrebiteľ má spotrebiteľ právo (podľa § 1829 zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník) odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodov a objednaný výrobok vrátiť v lehote 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy. V prípade nášho obchodu je to 15 dní.

V prípade uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy nemusí spotrebiteľ hradiť žiadne iné náklady ako náklady na vrátenie výrobku, ale podnikateľ môže požadovať náhradu hmotnej škody vzniknutej v dôsledku nesprávneho používania alebo činností, ktoré presahujú rámec posúdenia zhody.

Odstúpenie od zmluvy musí byť písomne oznámené nášmu zákazníckemu servisu, kde je možné dohodnúť spôsob vrátenia, a výrobok(y) musí byť vrátený(y) do prevádzky na adrese 18, Fráter Loránd u., 1185 Budapest, 1185 Budapest.

V niektorých prípadoch však spotrebiteľ právo na odstúpenie od zmluvy nemá.

 

Ide o nasledujúce prípady:

V prípade produktu, ktorého cena je závislá na pohyboch a výkyvoch na peňažnom trhu, ktoré spoločnosť nemôže ovplyvniť.

Bol vyrobený na konkrétne prianie spotrebiteľa podľa jeho individuálnych požiadaviek (napr. označené výrobky).

V prípade zvuku, obrázkov alebo softvéru, ak bol obal otvorený.

 

Spoločnosť Wristfield Europe Kft. vráti spotrebiteľovi kúpnu cenu výrobku ihneď po jeho vrátení v súlade s nariadením vlády, najneskôr však do 14 dní.

 

89/2012 Zb. Zákon občiansky zákonník
Odstúpenie od zmluvy

(1) Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy v lehote štrnástich dní. Lehota podľa prvej vety beží odo dňa uzavretia zmluvy a ak ide o

a) kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru,

b) zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, alebo

c) zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru.

(2) Ak spotrebiteľ nebol poučený o práve odstúpiť od zmluvy v súlade s § 1820 ods. 1 písm. f), môže spotrebiteľ od zmluvy odstúpiť do jedného roka a štrnástich dní odo dňa začiatku lehoty na odstúpenie podľa odseku 1. Ak však bol spotrebiteľ poučený o práve odstúpiť od zmluvy v tejto lehote, plynie štrnásťdňová lehota na odstúpenie odo dňa, keď spotrebiteľ poučenia dostal.

 

§ 1830

Pokiaľ podnikateľ umožňuje spotrebiteľovi odstúpiť prostredníctvom vyplnenia a odoslania vzorového formulára pre odstúpenie od zmluvy na internetových stránkach, potvrdí spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu v textovej podobe jeho prijatie.

§ 1831

(1) Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zašle alebo odovzdá podnikateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od neho dostal. Ak už bola spotrebiteľovi poskytnutá služba, nie je z toho podnikateľovi ničoho povinný s výnimkou ustanovení § 1834.

(2) Podnikateľ môže po spotrebiteľovi požadovať iba úhradu nákladov ustanovených týmto zákonom

§ 1832

(1) Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, vráti mu podnikateľ bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky včítane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, rovnakým spôsobom. Podnikateľ vráti spotrebiteľovi prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým spotrebiteľ súhlasil a pokiaľ mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

(2) Ak spotrebiteľ zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý podnikateľ ponúka, vráti podnikateľ spotrebiteľovi náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

(3) Podnikateľ uhradí spotrebiteľovi náklady spojené s vrátením tovaru, ak neupozornil spotrebiteľa o povinnosti znášať tieto náklady v súlade s ustanovením § 1820 ods. 1 písm. g).

(4) Ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, podnikateľ nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, ako mu spotrebiteľ tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar podnikateľovi odoslal.

§ 1833

Spotrebiteľ zodpovedá podnikateľovi iba za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti. To neplatí, pokiaľ podnikateľ neoznámil spotrebiteľovi informácie podľa ustanovenia § 1820 ods. 1 písm. f).

 

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy

§ 1837

a) o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzavretím zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,

b) o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávisle od vôle podnikateľa a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) o dodaní alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávislých na vôli podnikateľa,

d) o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,

e) o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,

f) o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného vykonania iných ako vyžiadaných opráv či dodania iných než vyžiadaných náhradných dielov,

g) o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,

h) o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal,

i) o dodávke novín, periodík alebo časopisov,

j) o ubytovaní, doprave, stravovaní alebo využití voľného času, pokiaľ podnikateľ tieto plnenia poskytuje v určenom termíne,

k) uzatvárané na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejné dražby, alebo

l) o dodaní digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzavretím zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

 

ONLINE PLATBA BARION
Online platby kreditnou kartou sa uskutočňujú prostredníctvom systému Barion. Údaje o kreditnej karte nie sú odovzdávané obchodníkovi. Poskytovateľ služieb Barion Payment Zrt. je inštitúciou pod dohľadom Maďarskej národnej banky, číslo licencie H-EN-I-1064/2013.

 

PAYLIKE ONLINE PLATBY
Paylike je bezpečný, jednoduchý a inovatívny poskytovateľ na spracovanie platieb kreditnými kartami. Je poskytovateľom služieb PCI Level 1 a je overený spoločnosťou Advantio, kvalifikovaným posudzovateľom bezpečnosti PCI (QSA).

Ochrana osobných údajov
Všeobecné ustanovenia

Spoločnosť WRISTFIELD EUROPE Ltd (ďalej: Spoločnosť/Správca údajov) vydáva toto oznámenie o ochrane osobných údajov, aby stanovila ustanovenia o spracovaní osobných údajov zhromaždených v súvislosti so službami, ktoré poskytuje. Vydaním tohto oznámenia sa spoločnosť snaží zaistiť zákonné zaznamenávanie a správu činností spracovania údajov a zodpovedajúcu úroveň zabezpečenia údajov.

 

Spoločnosť sa zaväzuje chrániť osobné údaje svojich užívateľov a zákazníkov a rešpektovať právo zákazníkov na súkromie informácií. Správca nakladá s osobnými údajmi dôverne a prijíma všetky bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby zaistil najvyššiu možnú úroveň zabezpečenia spracovávaných osobných údajov. Správca údajov prijme vhodné opatrenia na ochranu osobných údajov pred neoprávneným prístupom, zmenou, zverejnením, vyzradením, výmazom alebo zničením a pred náhodným zničením alebo náhodným poškodením.

 

Správca pri vypracovaní týchto pravidiel zohľadnil najmä ustanovenia zákona CXII z roku 2011 o práve na informačné sebaurčenie a slobode informácií (ďalej len "informačný zákon") a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/697 (ďalej len "nariadenie GDPR"; ďalej len "všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov").

 

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky činnosti spoločnosti v oblasti spracovania údajov fyzických osôb, najmä na činnosti spracovania údajov vykonávané na jej internetových stránkach (www.belepokarszalagok.hu). Toto oznámenie nadobúda platnosť dňom zverejnenia na internetových stránkach spoločnosti, tj 25. mája 2018. Spoločnosť si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť Zásady ochrany osobných údajov bez predchádzajúceho upozornenia užívateľov.

 

Správca údajov spracováva iba údaje poskytnuté užívateľovi alebo stanovené zákonom na účely uvedené nižšie. V prípade spracovania na základe dobrovoľného súhlasu môže užívateľ tento súhlas kedykoľvek v priebehu spracovania odvolať. Rozsah spracovávaných osobných údajov musí byť primeraný účelom spracovania a nesmie tieto účely presahovať.

 

Správca neoveruje osobné údaje, ktoré mu boli poskytnuté. Užívateľ zodpovedá za ním poskytnuté údaje, ich presnosť a pravdivosť. Správca údajov nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nesprávne alebo úmyselne poskytnutých údajov, a to ani v prípade, že si správca mohol byť nesprávnej povahy údajov vedomý.

 

Osobné údaje môžu spracovávať iba oprávnení zamestnanci správcu údajov na základe ustanovení tohto oznámenia. Správca neodovzdáva osobné údaje, ktoré spracúva, iným tretím stranám ako spracovateľom údajov uvedeným v tomto oznámení. Spracovatelia sú oprávnení konať iba v súlade so zmluvou uzavretou so správcom a pokynmi, ktoré od správcu obdržia. Spracovatelia môžu využívať ďalších spracovateľov iba so súhlasom správcov údajov.

Totožnosť administrátora

Názov spoločnosti: WRISTFIELD Europe Kft.

Adresa / korešpondenčná adresa: 1185, Budapest, Fráter Lóránd utca 18.

Registračné číslo spoločnosti: 13-09-198123

Daňové číslo: 25198845-2-13

E-mailová adresa: info@vipnaramky.sk

Telefónne číslo: 

Poverenec pre ochranu osobných údajov

Spoločnosť nemenovala poverencov pre ochranu osobných údajov. Správca údajov nie je orgánom verejnej moci ani subjektom s verejnou zodpovednosťou, jeho činnosť nezahŕňa operácie vyžadujúce systematické a rozsiahle monitorovanie užívateľov a správca údajov nespracováva citlivé údaje ani osobné údaje týkajúce sa rozsudkov v trestných veciach a trestných činov, a preto nie je povinný vymenovať poverencov pre ochranu osobných údajov.

Výkladové ustanovenia

Osobné údaje: všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (ďalej len "subjekt údajov"); identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo viac zvláštnych prvkov fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kultúrne alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby;

Subjekt údajov (užívateľ): akákoľvek fyzická osoba, ktorá je alebo môže byť priamo alebo nepriamo identifikovaná na základe konkrétnych osobných údajov.

Súhlas: subjekt údajov akýkoľvek slobodný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle, ktorým subjekt údajov dáva vyhláseniam alebo iným zjavným potvrdením svoje povolenie na spracovanie svojich osobných údajov;

Spracovanie:  akákoľvek operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, ktorý je vykonávaný pomocou alebo bez pomoci automatizovaných postupov, ako je zhromaždenie, zaznamenanie, usporiadanie, štruktúrovanie, uloženie, prispôsobenie alebo pozmenenie, vyhľadanie, nahliadnutie, použitie, sprístupnenie prenosom, šírenie alebo akékoľvek iné sprístupnenie, zoradenie alebo skombinovanie, obmedzenie, výmaz alebo zničenie;

Správca údajov: fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov; ak sú účely a prostriedky tohto spracovania určené právom Únie alebo členského štátu, môže toto právo určiť dotknutého správcu alebo osobitné kritériá na jeho určenie;

Spracovateľ údajov: fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje pre správcu;

Incident v oblasti ochrany údajov: porušenie zabezpečenia, ktoré vedie k náhodnému alebo protiprávnemu zničeniu, strate, zmene alebo neoprávnenému poskytnutiu alebo sprístupneniu prenášaných, uložených alebo inak spracovávaných osobných údajov;

 

Webová stránka: webové stránky www.vipnaramky.sk prevádzkované Správcom údajov a podstránky týchto webových stránok.

 

Služba(y): služba(y) prevádzkovaná(é) Správcom a poskytovaná(é) Správcom, ktorá(é) je(sú) k dispozícii na Webových stránkach.

Spracovávané osobné údaje, právny základ, účel, doba trvania

Osobné údaje spracovávané v súvislosti s registráciou

Osobné údaje

Účel spracovania údajov

E-mail

Je nutný pre prihlásenie k užívateľskému účtu, pre kontakt a pre udržiavanie kontaktu.

Heslo

Vyžaduje sa pre zabezpečený prístup k užívateľskému účtu.

Právny základ pre spracovanie údajov

Právnym základom spracovania osobných údajov poskytnutých počas registrácie je dobrovoľný súhlas dotknutej osoby.

Trvanie spracovania údajov

Údaje budú spracovávané do odvolania súhlasu subjektu údajov alebo do podania žiadosti o výmaz alebo do ukončenia činnosti správcu.

 

 

Užívateľský účet

Osobné údaje

Účel spracovania údajov

Priezvisko, meno

Je nevyhnutný pre nadviazanie a udržiavanie kontaktu a pre identifikáciu používateľa.

E-mail

Je nutný pre prihlásenie k Vášmu užívateľskému účtu, pre kontakt s Vami a pre udržiavanie kontaktu s Vami.

Heslo

Vyžaduje sa pre zabezpečený prístup k užívateľskému účtu.

Fakturační adresa

Nutné na vystavenie riadnej faktúry.

Tel.číslo

Nutné pre kontaktovanie a udržiavanie kontaktu.

Doručovacia adresa

Nutné na dodanie objednaného produktu.

Právny základ pre spracovanie údajov

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov uvedených v užívateľskom účte je dobrovoľný súhlas subjektu údajov.

Doba spracovania údajov

Údaje budú spracovávané do odvolania súhlasu subjektu údajov alebo do podania žiadosti o výmaz alebo do ukončenia činnosti správcu.

 

Osobné údaje uvedené v kontaktnom formulári

Osobné údaje

Účel spracovania údajov

Meno

Je nevyhnutný pre nadviazanie a udržiavanie kontaktu a pre identifikáciu používateľa.

E-mail

Nutné pre kontaktovanie a udržiavanie kontaktu.

Tel.číslo

Nutné pre kontaktovanie a udržiavanie kontaktu.

Dátum odoslania správy

Vykonanie technickej operácie.

IP adresa v čase odoslania

Vykonanie technickej operácie.

Právny základ pre spracovanie údajov

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov uvedených v kontaktnom formulári je dobrovoľný súhlas subjektu údajov.

Doba spracovania údajov

Údaje budú spracovávané do odvolania súhlasu subjektu údajov alebo do podania žiadosti o výmaz alebo do ukončenia činnosti správcu.

Osobné údaje potrebné na objednanie alebo doručenie

Osobné údaje

Účel spracovania údajov

Fakturačné meno (meno a priezvisko)

Je nevyhnutný pre identifikáciu odberateľa, vystavenie riadnej faktúry, ako aj vznik zmluvy, definíciu a úpravu jej obsahu, sledovanie jej plnenia a vymáhanie súvisiacich nárokov.

Fakturačná adresa

Nutné na vystavenie riadnej faktúry.

Tel.číslo

Nutné na zaistenie doručenia.

E-mail

Je to nevyhnutné pre kontaktovanie a udržiavanie kontaktu s Vami, ako aj pre potvrdenie Vašej objednávky a pre zaistenie doručenia.

Jméno

Nutné na dodanie objednaného produktu.

Dodacia adresa

Nutné na dodanie objednaného produktu.

Dátum nákupu

Vykonanie technickej operácie.

IP adresa v čase nákupu

Vykonanie technickej operácie.

Právny základ pre spracovanie údajov

Doba spracovania osobných údajov je založená na zmluve alebo v prípade fakturačného mena alebo fakturačnej adresy na právnom predpise.

Doba spracovania údajov

Doba spracovania údajov - Zákon č. 110/2019 - Zb.Zákon o spracovaní osobných údajov

Spracovatelia údajov

Preprava

Meno spracovateľa údajov:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Sídlo:

2351 Alsónémedi, Európa u. 2.

Registračné číslo spoločnosti:

Cg. 13-09-111755

Daňové číslo:

12369410-2-44

E-mail:

info@gls-hungary.com

Tel.číslo:

+36 (1) 802-0265

Zásady ochrany osobných údajov:

https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat

Činnosť vykonávaná spracovateľom údajov:

Dodanie a preprava produktu(ov) objednaného(ých) subjektom údajov.

Rozsah údajov spracovávaných spracovateľom:

Meno, doručovacia adresa, telefónne číslo.

Na koho sa to vzťahuje:

Fyzické osoby, ktoré žiadajú o doručenie objednaného produktu (produktov) domov.

Účel spracovania:

Doručenie objednaného produktu (produktov) domov.

Doba spracovania, lehota na vymazanie údajov:

Trvá až do dodania objednaného produktu (produktov).

Právny základ pre spracovanie:

Zákon č. 110/2019 - Zb.Zákon o spracovaní osobných údajov

 

Online platba

Meno spracovateľa údajov:

Paypal (Europe) S.A R.L. ET CIE, S.C.A.

Sídlo:

22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg

Daňové číslo:

LU 22046007

E-mail:

dpo@paypal.com

Tel.číslo:

06-80-200-231

Zásady ochrany osobných údajov:

https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=hu_HU

Činnosť vykonávaná spracovateľom údajov:

Spracovanie online platieb.

Údaje spracovávané spracovateľom:

Fakturačné meno, fakturačná adresa, e-mailová adresa.

Na koho sa to vzťahuje:

Všetky fyzické osoby, ktoré žiadajú o online nákup.

Účel spracovania:

Vykonávanie online nákupov, potvrdzovanie transakcií a kontrola zneužitia za účelom ochrany užívateľov.

Doba spracovania, lehota na vymazanie údajov:

Čas na vykonanie online platby.

Právny základ pre spracovanie:

Zákon č. 110/2019 - Zb.Zákon o spracovaní osobných údajov

 

 

 

Účtovné úlohy

Názov spracovateľa údajov:

TENTÁLEN Kft.

Sídlo:

1188 Budapest, Dózsa György út 37.

Registračné číslo spoločnosti:

Cg. 01-09-366657

Daňové číslo:

12000681-2-43

Činnosť vykonávaná spracovateľom údajov:

Účetní úkoly a fakturace.

Údaje spracovávané spracovateľom:

Fakturačné meno, fakturačná adresa.

Na koho se vztahuje:

Všetky fyzické osoby, ktoré žiadajú o online nákup.

Účel spracovania:

Elektronická fakturácia/účtovníctvo.

Doba spracovania, lehota na vymazanie údajov:

Doba spracovania údajov - Zákon č. 110/2019 - Zb.Zákon o spracovaní osobných údajov

Právny základ pre spracovanie:

Zákon č. 101/2000 Zb. - Zákon o ochrane osobných údajov

 

Poskytovateľ úložných služieb

Názov spracovateľa údajov:

Microsoft Corporation

Sídlo:

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399

E-mail:

https://azure.microsoft.com/en-us/overview/sales-number/

Zásady ochrany osobných údajov:

https://www.microsoft.com/en-us/trustcenter/privacy/privacy-overview

Činnosť vykonávaná spracovateľom údajov:

Hosting, serverové služby.

Údaje ktoré spracováva spracovateľ

Sieťová identita subjektu údajov: IP adresa jeho počítača a softvérové prostredie, ktoré subjekt údajov používa, ako aj čas jeho návštevy a adresa prezeraných stránok.

Na koho sa to vzťahuje:

Fyzické osoby navštevujúce webovú stránku.

Účel spracovania:

Zaistenie funkčnosti webovej stránky.

Súbory cookie (cookies)

Súbory cookie sú súbory alebo časti informácií, ktoré prehliadač používateľa stiahne z webovej lokality a uloží ich do počítača používateľa. Súbory cookie zhromažďujú informácie o návštevníkoch webových stránok a ich zariadeniach a tiež si pamätajú individuálne preferencie návštevníkov, ktoré sa neskôr použijú.

S cieľom poskytovať personalizované služby správca údajov alebo prevádzkovateľ webovej stránky umiestni do počítača používateľa malý balík údajov, ktorý sa nazýva cookie, a pri ďalšej návšteve ho znovu načíta, ak s tým používateľ/subjekt údajov súhlasí. Ak prehliadač odošle späť predtým uložený súbor cookie, poskytovateľ služieb správy súborov cookie má možnosť prepojiť aktuálnu návštevu používateľa s predchádzajúcimi návštevami, ale len s ohľadom na svoj vlastný obsah. Súbory cookie preto uľahčujú používanie webovej stránky tým, že zlepšujú používateľský zážitok. Keďže údaje zaznamenané súbormi cookie nemožno spojiť s osobnými údajmi, správca údajov nespracúva prostredníctvom súborov cookie žiadne osobné údaje. Údaje sa spracúvajú len na štatistické účely

Prevádzkovateľ webovej stránky môže umiestniť a analyzovať súbory cookie len vtedy, ak návštevník (dotknutá osoba) udelí svoj súhlas v správe, ktorá sa zobrazí pri načítaní webovej stránky, a tým umožní analýzu. Právnym základom spracovania je preto dobrovoľný súhlas dotknutej osoby. V prípade dodatočného modulu (plug-in) integrovaného do webovej stránky sa IP adresa dotknutej osoby nezaznamenáva ani v prípade súhlasu so súbormi cookie a návšteva sa v každom prípade anonymizuje.

 

Nasledujúce údaje sa automaticky zaznamenávajú systémom správcu údajov po prijatí súborov cookie:

 

Názov domény;
Dátum a čas návštevy;
Prihlasovacie údaje;
Kód odpovede HTTP;
navštívené stránky;
Vlastné nastavenia stránky;
Operačný systém a číslo verzie;
Program prehliadača a číslo verzie;
Rozlíšenie obrazovky;


Rozlišujeme tieto typy súborov cookie:

Účelom súborov cookie relácie je umožniť návštevníkom prechádzať webové stránky správcu údajov, plne a bezproblémovo využívať ich funkcie a služby. Tieto typy súborov cookie sú platné do konca relácie (prehliadania) a po zatvorení prehliadača sa automaticky vymažú z počítača alebo iného zariadenia používaného na prehliadanie.

Uložené/trvalé súbory cookie sú súbory cookie, ktoré sa používajú pri každej návšteve stránky. Tieto trvalé súbory cookie sa používajú na analytické účely a ukazujú, kde bol používateľ na webovej lokalite, aké stránky a produkty navštívil a čo robil. V závislosti od životnosti súboru cookie zostáva v počítači klienta. Môžu ich využívať funkcie, ako je napríklad Google Analytics. Tieto súbory cookie neobsahujú žiadne osobné údaje a nepoužívajú sa na identifikáciu návštevníka.

 

Súbor cookie môžete zo svojho počítača vymazať alebo zakázať používanie súborov cookie vo svojom prehliadači. Súbory cookie môžete zvyčajne spravovať tak, že v prehliadači prejdete do ponuky Nástroje/Predvoľby, vyberiete položku Nastavenia ochrany osobných údajov a potom vyberiete položku Súbory cookie alebo Súbory cookie. Zakázaním používania súborov cookie používateľ berie na vedomie, že bez súboru cookie nebude funkčnosť stránky plne funkčná. Ak používateľ súhlasí s nastavením súborov cookie a následne ich neodstráni, súbory cookie sa po 180 dňoch automaticky vymažú.

 

 

Google Adwords, Google Analytics, Facebook

Správca údajov používa na svojej webovej lokalite aj súbory cookie tretej strany Google Analytics. Pomocou služby Google Analytics na štatistické účely správca zhromažďuje informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky. Spoločnosť Google použije informácie uložené v súboroch cookie na vyhodnotenie používania webovej stránky používateľom a na poskytnutie správ o činnosti webovej stránky prevádzkovateľovi. Tieto údaje sa použijú na zlepšenie webovej stránky a používateľského zážitku. Tieto súbory cookie tiež zostanú v počítači alebo inom zariadení a prehliadači návštevníka, kým nevyprší ich platnosť alebo kým ich návštevník nevymaže. Doba platnosti súborov cookie vytvorených službou Google Analytics je obmedzená na 24 mesiacov.

Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť príslušným nastavením prehliadača, ale v takom prípade možno nebudete môcť využívať všetky funkcie webovej stránky. Zhromažďovaniu a spracúvaniu údajov o vašom používaní webovej lokality vrátane vašej IP adresy spoločnosťou Google môžete zabrániť stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii na tomto odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu.

Prevádzkovateľ údajov prevádzkuje tzv. remarketingovú reklamu prostredníctvom reklamných systémov Facebook a Google AdWords. Títo poskytovatelia môžu zhromažďovať alebo prijímať údaje z webovej stránky prevádzkovateľa a iných webových stránok pomocou súborov cookie, webových majákov a podobných technológií. Tieto údaje používajú na poskytovanie služieb merania alebo na cielenie reklamy. Tieto cielené reklamy sa môžu zobrazovať na iných webových stránkach v partnerskej sieti spoločností Facebook a Google. Remarketingové zoznamy neobsahujú žiadne osobné údaje o návštevníkoch a nemožno ich osobne identifikovať.

Správca používa súbory cookie na zobrazovanie personalizovanej reklamy potenciálnym používateľom prostredníctvom spoločností Google a Facebook.

Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov spoločností Google a Facebook nájdete na webových stránkach https://policies.google.com/privacy a https://www.facebook.com/about/privacy/.

Práva subjektov údajov v súvislosti so spracovaním údajov

Voľný prístup k informáciám

Dotknutá osoba môže požiadať o informácie o tom, či sa jej osobné údaje spracúvajú, a ak áno, aké osobné údaje prevádzkovateľ spracúva, na akom právnom základe, na aký účel, z akého zdroja a ako dlho. Na základe žiadosti prevádzkovateľ bezodkladne a najneskôr do tridsiatich (30) dní zašle informácie na poskytnutú e-mailovú adresu alebo na poštovú adresu, o ktorú dotknutá osoba požiadala. Prevádzkovateľ poskytne informácie v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a jasnej forme.

 

Právo na opravu

Dotknutá osoba môže požiadať prevádzkovateľa o opravu alebo zmenu svojich údajov alebo o doplnenie neúplných údajov. Prevádzkovateľ na takúto žiadosť reaguje bezodkladne a najneskôr do tridsiatich (30) dní a zašle informácie o zmene na poskytnutú e-mailovú adresu alebo na poštovú adresu, ktorú si dotknutá osoba vyžiadala.

 

Právo na vymazanie údajov

Dotknutá osoba môže požiadať o vymazanie údajov, ktoré sa jej týkajú, Ak dotknutá osoba odvolá svoj súhlas so spracúvaním údajov na základe právneho základu súhlasu, spracúvané osobné údaje budú vymazané. Prevádzkovateľ bezodkladne, najneskôr však do 30 (tridsiatich) dní, prijme opatrenia na vymazanie údajov a zašle informáciu o vymazaní údajov na poskytnutú e-mailovú adresu alebo na poštovú adresu, o ktorú dotknutá osoba požiadala.

Osobné údaje dotknutej osoby vymažeme aj vtedy, ak je spracúvanie nezákonné, ak účel spracúvania zanikol, ak sú údaje neúplné alebo nepresné a nemožno ich opraviť zákonným spôsobom, ak vymazanie nevylučuje zákon alebo ak uplynula zákonná lehota na uchovávanie osobných údajov alebo ak to nariadil súd alebo komisár pre ochranu údajov.

 

Právo na obmedzenie spracovania

Dotknutá osoba môže požiadať prevádzkovateľa o obmedzenie spracúvania v jednom z nasledujúcich prípadov:

dotknutá osoba spochybňuje presnosť osobných údajov; v takom prípade sa obmedzenie uplatňuje na obdobie, ktoré prevádzkovateľovi umožní overiť presnosť osobných údajov;
spracúvanie údajov je nezákonné a dotknutá osoba nesúhlasí s vymazaním údajov a namiesto toho žiada o obmedzenie ich používania;
prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale dotknutá osoba ich potrebuje na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
dotknutá osoba vzniesla námietku proti spracúvaniu; v tomto prípade sa obmedzenie uplatňuje dovtedy, kým sa nezistí, či oprávnené dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.


Právo na prenosnosť údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje inému prevádzkovateľovi.

 

Právo namietať proti spracovaniu

Dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu. Prevádzkovateľ preskúma námietku čo najskôr odo dňa podania žiadosti, najneskôr však do 15 dní, a rozhodne, či je oprávnená. Rozhodnutie sa oznámi osobe, ktorá podala žiadosť, e-mailom alebo poštou na adresu požadovanú dotknutou osobou.

Možnosti vymáhania v súvislosti so správou údajov

Subjekt údajov môže zasielať všetky žiadosti týkajúce sa jeho práv uvedených v predchádzajúcom bode alebo sťažnosti týkajúce sa spracovania na vyššie uvedenú poštovú alebo e-mailovú adresu spoločnosti.

 

Subjekt údajov môže v prípade porušenia svojich práv podať žalobu proti správcovi údajov alebo jeho činnosti. Súd rozhodne o veci mimo poradia. Súd je príslušný na prejednanie veci. Súd koná z moci úradnej. Príslušným súdom je súd v mieste, kde je správca usadený, ale žaloba môže byť podľa voľby dotknutej osoby podaná aj na súde v mieste, kde má dotknutá osoba bydlisko alebo sídlo.